חברי הועד

הרכב וועד האגודה:

  • יו"ר – פרופ' אליעד דוידסון
  • יו"ר לשעבר – ד"ר סילביו בריל
  • מזכיר – ד"ר רות גור
  • גזבר – ד"ר חגי שרון

חברי ועד: 

  • ד"ר גבי גולן
  • ד"ר עודד וופסי
  • ד"ר אמנון מוסק
  • ד"ר יורם מור

ועדת ביקורת:

  • ד"ר איתי גור אריה
  • פרופ' דורית פוד