האגודה הישראלית לכאב – קול קורא למענק מחקר 2018

תאריך: 15/05/2018

לקובץ PDF של הקול קורא

כחלק מעידוד מחקר בנושא כאב בישראל, האגודה הישראלית לכאב תעניק, גם השנה, מספר מענקי מחקר. המענק יכול לשמש לביצוע מחקר שלם, חלק מתוך מחקר גדול, או לביצוע מחקר היתכנות שתוצאותיו תסייענה לתכנון מחקר בקנה מידה גדול יותר או להגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות.

בקשות למענק יישפטו ע"י שופטים מכלל חברי האגודה כמו גם שופטים חיצוניים. המענקים יוענקו לבקשות שיקבלו את ההערכות הגבוהות ביותר.

סכום מענק עד : 10,000 ₪
מועד הגשה עד : 1.8.18

מועד קבלת החלטות: אוקטובר 2018. הודעות בכתב יישלחו לזוכים ושמות הזוכים יוכרזו בכנס האגודה.

נוהלי הגשת בקשה למענק מחקר

 1. רשאים להגיש- חברים לפחות שנתיים רצופות באגודה הישראלית לכאב  (רופאים, אחיות, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מדענים, דוקטורנטים).
 2. חברים שזכו במענק מחקר מטעם האגודה הישראלית לכאב אינם רשאים להגיש הצעה בשנתיים העוקבות לזכייה.
 3. לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת בכל מועד.
 4. את הבקשה ניתן להגיש בעברית או באנגלית.
 5. את הבקשה יש לשלוח במייל למזכירת האגודה גב' דפנה דייגי – israelpain@gmail.com
 6. היקף בקשה לא יעלה על 5 עמודים, לא כולל מקורות, בפונט 12, רווח כפול.
 7. על הבקשה להכיל את החלקים הבאים-
  1. שמות מגישי ההצעה, תואריהם, המוסד אליהם שייכים ותפקידם במוסד זה וכותרת המחקר (בעברית ובאנגלית)
  2. תקציר באורך כ 300 מילים
  3. רקע מדעי
  4. מטרות המחקר והשערות
  5. שיטות- הכוללות הצדקת וחישוב גודל המדגם, כלי מדידה, שיטות מדידה ומהלך המחקר
  6. תקציב- סכום מבוקש, חלוקה לתת סעיפים והנמקה לתקציב 
 8. בנוסף לבקשה, יש להגיש גם קורות חיים + רשימת פרסומים מקוצרת (5 שנים אחרונות) של מגיש ההצעה

חשוב לציין:

 • המענק ניתן לשנה אחת.
 • המענק יינתן רק לאחר הצגת אישור ועדת הלסינקי\אתיקה מוסדית לביצוע המחקר ולאחר חתימה על חוזה עם האגודה הישראלית לכאב.
 • במידה ומשיכת כספי המענק לא תתבצע תוך שנה מיום קבלת מכתב הזכאות למענק, לא יתאפשר שימוש בכספי המענק.
 • חברים הזוכים במענק יתבקשו לשלוח דוח התקדמות 6 חודשים לאחר קבלת המענק וכן דוח סכום המחקר בתום שנת המחקר.
 • חברים שיזכו במענק יתבקשו להציג את מחקרם בכנס של האגודה הישראלית לכאב.
 • חברים שיזכו במענק יתבקשו לציין בפרסומיהם השונים כי המחקר קבל תמיכה כספית מהאגודה הישראלית לכאב.

בברכה,

פרופ'  אליעד דוידסון                                         פרופ' רות דפרין
יו"ר האגודה הישראלית לכאב                            מרכזת מחקר באגודה הישראלית לכאב

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת האגודה הישראלית לכאב.

כתיבת תגובה