הכרה ברופאי הכאב כעובדי קרינה | 2012

תאריך: 23/04/2012

הכרה ברופאי הכאב כעובדי קרינה | 2012

בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הרפואית בישראל וממשלת ישראל, אושרה פנייתנו להכרה ברופאי הכאב כעובדי קרינה.
מצ"ב ההסבר והאישור.

רופאים תחת קרינה מייננת      החלטת ועד מעקב קרינה 

בברכה
ד"ר סילביו בריל
יו"ר האגודה הישראלית לכאב

כתיבת תגובה