תמונות נוף שצולמו במהלך הכנס השנתי
צילמה: עדנה
צילמה: עדנה
צילמה: צביה
צילמה: צביה
צילמה: אורלי
צילמה: אורלי
צילמה: עדנה
צילמה: עדנה
צילמה: דנה
צילמה: דנה
צילם: אבירם
צילם: אבירם
צילמה: עדנה
צילמה: עדנה
צילמה: דנה
צילמה: דנה
צילמה: עדנה
צילמה: עדנה
צילמה: דנה
צילמה: דנה